Sayıştay’ın TEDAŞ raporu, özel şirketlere kaynak transferini ortaya koydu

Sayıştay’ın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye (TEDAŞ) ait raporu, özel dağıtım şirketlerinin nasıl “beslendiğini” de ortaya koydu.

Sayıştay’ın TEDAŞ’a ait 2021 kontrol raporunda, 2013’te tamamlanan dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ait bir tartışma da yer aldı. Rapora bakılırsa mülkiyeti TEDAŞ’a ilişkin olan trafo merkezleri, aydınlatma, nakil direkleri ile öteki taşınmazlar, elektrik dağıtım şirketlerine devredildi. Şirketler, “işletme hakkı bölüm sözleşmesi”ne ters olarak bu taşınmazlardan reklam ve kira geliri elde etti. 2014’ten bu yana buralardan gelir elde eden firmaların çıkarı, 2014 ile 2020’nin birinci altı ayı içinde toplam 223 milyon 642 bin 503 liraya kadar ulaştı.

EPDK DE DEVREDE

EPDK’nin yayımladığı ve 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yönetmelikle elektrik dağıtım firmalarının reklam ve kira gelirleri elde etmelerine müsaade verildiği ve bu gelirlerin dağıtım firmalarına bırakıldığı anımsatılan raporda, bu durumun mevzuata muhalif olduğu kaydedildi. Raporda, “dağıtım şirketlerinin, mülkiyeti TEDAŞ’a ilişkin tesislerden elde ettikleri kira ve reklam gelirlerinin hakkaniyete uygun bir biçimde mülk sahibi TEDAŞ, dağıtım şirketleri ve gelir düzenlemesi kapsamında tüketiciler içinde paylaşılması” gerektiği vurgulandı. Rapora göre ayrıyeten dağıtım şirketleri özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların tümünü tahsil edemedi. Hala 3.8 milyar liralık alacak var. 2021 prestijiyle 762 milyon liralık anapara dengeli alacak yapılandırıldı.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst