Resiproseksuel nedir

Resiproseksüel, bir erkek ve kadın arasındaki cinsel ilişkide aralarında ruhsal bağlılık oluşturmak amacıyla, her iki tarafın da aktif olarak cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelir. Resiproseksüel kavramı, cinsel arzularının her iki cinsiyet arasında da aynı olduğunu varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Resiproseksüel, bireyin cinsel arzularının hem erkek cinsel partneri hem de kadın cinsel partneri arasında eşit olmasını ifade eder.

Ne Anlama Gelir?

Resiproseksüel kavramı, her iki tarafın aktif olarak cinsel ilişkiye girmesinin bir araya gelmesi anlamına gelir. Bireyin cinsel arzularının hem erkek cinsel partneri hem de kadın cinsel partneri arasında eşit olmasını ifade eder. Resiproseksüel, bireyin cinsel arzularının her iki cinsiyet arasında da aynı olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiştir.

Resiproseksüel ile İlgili Etik ve Toplumsal Sorunlar

Resiproseksüel bireylerin topluma kabul edilmesi konusunda ciddi zorluklar yaşamaları söz konusu olabilir. Toplumda, cinsel kimliğin norm olarak “erkek” veya “kadın” olarak kabul edildiği için, resiproseksüellerin toplumsal kabulü zor olabilir. Resiproseksüellerin toplum tarafından kabul edilmesiyle ilgili diğer etik ve toplumsal sorunlar, cinsel arzularının her iki cinsiyet arasında da aynı olduğu varsayımı üzerinden ortaya çıktığından dolayı yaşanabilir.

Sonuç

Resiproseksüel kavramı, bir erkek ve kadın arasındaki cinsel ilişkide aralarında ruhsal bağlılık oluşturmak amacıyla, her iki tarafın da aktif olarak cinsel ilişkiye girmesi anlamına gelir. Resiproseksüellerin toplumsal kabulü konusunda ciddi etik ve toplumsal sorunlar yaşanmaktadır. Resiproseksüellerin toplumsal kabulüne olumlu katkı sağlamak için, toplumun bu konudaki normlarını sorgulaması ve cinsel kimliği kabullenmesi gerekmektedir.
 
Üst