İktisada ait ‘torba kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı

Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ek edildi. bu biçimdece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi yahut devranı prosedürüyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az müddetli mukavele mühletleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek mukavele imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme kontratlarında yer alan yatırım kuralına ek olarak ek mukavele bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek mukavelelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl ortasında gerçekleştirmek zorunda olacak. Müddet sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu kanıtlayan bilgi ve dokümanları ilgisine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi yahut Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne denetim edilmek üzere sunmaları koşul olacak.

İlgili kuruluşça yapılan kontrolde bahse bahis yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek kontrat feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek kontrat gereği ödenen bedeller de dahil rastgele bir bedel iadesi yapılmayacak.

Maddenin öne sürülen nedeninde şu sözlere yer verildi:

“Liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları vaktinde yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm bölümüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, bu biçimdelikle kamu faydasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana mukavelelerinde işletme hakkı müddetlerinin uzatılması hariç rastgele bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca ek kontrat bedelleri; adil, şeffaf, denetim edilip denetlenebilir bir biçimde tüm yatırımcılar için tıpkı şartlar çerçevesinde belirlenerek ek kontratlar imzalanacak ve mühlet uzatımları yürürlüğe girecektir.”

KAMU ÜNİVERSİTESİ SIHHAT HİZMETİ SUNUCULARINA KATKI

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den nazaranvlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol dalındaki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde emekçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali kuvvetlikler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, kelam konusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile evvelki senelera ilişkin incelemeler kararı cari yılda mali bir kesintiye uğramamasına yönelik de düzenleme gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2013’tilk evvel, Türkiye’de oturma müsaadesi almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan şahıslar; öteki bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kararlarına göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden fiyatsız faydalanan bireyler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“TOPLAYICI” VE “TOPLAYICILIK” TANIMI

Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı’nda yer verilen gayelerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tarifi yapıldı.

Buna nazaran, “toplayıcı”, “Bir yahut birden çok şebeke kullanıcısı ile kelam konusu şebeke kullanıcıları ismine elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere mutabakat imzalamış olan toplayıcı lisansı yahut tedarik lisansı sahibi hukuksal kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafınca bir yahut birden çok şebeke kullanıcısının tüketim yahut üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini” söz edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafınca muahede yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, güç tedarik etmek üzere mutabakatlı oldukları tedarik lisansı sahibi hukukî şahısları toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, mutabakatlı olduğu kullanıcıların tüketim yahut üretim programlarını yönetecek, kelam konusu kullanıcılar ismine elektrik gücü yahut kapasitesinin alınıp satılmasına ait piyasa süreçlerini yürütecek ve yan hizmetlere ait tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yahut tedarik lisansına sahip hükmî bireyler tarafınca yürütülebilecek.

KAMU VAZİFELİLERİ SENDİKALARI ÜYELERİNE DESTEK

Kanunla, olağanüstü Hal Süreçleri İnceleme Komitesinin nazaranv mühletinin sona ermesinden daha sonra Kurulun bakılırsavlerine ait iş ve süreçlerin yürütülmesi konusunda nazaranvli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair yol ve temellerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu vazifelileri sendikalarına üye olup, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu bakılırsavlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla bir arada 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı kararı bulunacak meblağda toplu mukavele takviyesi verilecek.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu nazaranvlilerinin yüzde 2’sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu nazaranvlileri sendikalarına üye olan, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu gorevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte toplu kontrat ile belirlenecek fiyatta toplu mukavele ikramiyesi yapılacak.

Kamu gorevlilerine ödenecek toplu mukavele ikramiyesi, Kamu bakılırsavlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6. Periyot Toplu Sözleşme’nin yürürlük müddetince 2119 gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpımı kararı bulunacak meblağda ödenecek.

TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme periyot süreçleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle asıl alacak meblağı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi niçiniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam haricinde kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş devir elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ait yapılandırma imkanı getirildi.

Bu alacaklara ait taksitlendirme imkanı ile senelera sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 prestijiyle vadesi geldiği biçimde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma müracaatında bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alındı.

yatırım tavsiyesi içermez
 
Üst