I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan fakat yürürlüğe girmeyen tek antlaşma nedir ?

I. Dunya Savas sonunda imzalanan fakat yururluge girmeyen tek antlasma nedir?

I. Dunya Savas Sonrasnda Imzalanan Antlasmalar ve Yururlukte Olmayan Tek Antlasma

I. Dunya Savas, 1914-1918 yllar arasnda Avrupa ve Asya'nn buyuk bir ksmnda yasanan buyuk capta kan ve catsmalarn sonucu olarak kaydedildi. Savasn ardndan, ulkeler arasnda antlasmalar imzaland. Bu antlasmalarn amac, savasn sonuclarnn ne olacagn belirlemek ve daha fazla savas catsmalarnn onlenmesini saglamakt.

I. Dunya Savas Sonrasnda Imzalanan Antlasmalar

I. Dunya Savas sonrasnda cesitli antlasmalar imzaland. Bunlar arasnda, Itilaf Devletleri tarafndan imzalanan 1919 Versay Antlasmas, Celik ve Demir Koprusu Antlasmas, 1925 Locarno Antlasmas ve 1928 Kellogg-Briand Antlasmas bulunmaktadr. Versay Antlasmas, Itilaf Devletlerinin Almanya'y sorumlu tutmasn, kayplar ve tazminatlarn belirlemesini, Almanya'y yeniden yaplandrmasn ve siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda Almanya'ya kstlamalar getirmesini iceriyordu. Celik ve Demir Koprusu Antlasmas, Almanya'nn siyasi ve askeri gucunu kstlamak icin alnan tedbirleri iceriyordu. Locarno Antlasmas, Almanya'nn diger ulkelerle siyasi iliskilerini duzeltmeyi amaclamaktayd ve Kellogg-Briand Antlasmas, ulkelerin birbirleriyle savas yerine uzlasmay tercih etmelerini ongoruyordu.

Yururlukte Olmayan Tek Antlasma

I. Dunya Savas sonrasnda imzalanan antlasmalar arasnda yururluge girmemesi nedeniyle dikkat ceken tek antlasma, 1919 Wilsonian Isguzar Antlasmas'dr. Bu antlasma, ABD Baskan Wilson tarafndan onerilen ve Uluslararas Isguzar Komisyonu tarafndan sundugu raporun bir versiyonu olarak kabul edilmisti. Isguzar Antlasmas, savasn tum taraflarnca kabul edilmesi gereken onemli dusunceleri iceriyordu. Antlasma, savasn yalnzca anayasal ve siyasi nedenlerle baslatlmasn ongormekteydi, askeri isgallere kars koruma sunmaktayd ve milli haklarn korunmasn tesvik etmekteydi.
 
Üst