Graph nedir tanımı ?

Graph, genellikle verileri visual olarak gostermek icin kullanlan bir gorsellestirme yontemi olarak tanmlanr. Grafikler, verileri daha kolay anlaslr ve daha hzl karar vermek icin kullanlan bir aracdr. Grafikler, verileri kategorize ederek, veriyi daha iyi kavramak ve anlamak icin bir arac saglar.

Grafiklerin Tarihcesi

Grafikler, insanlarn veriyi daha kolay anlamas ve daha hzl karar vermesi icin kullanlan bir yontemdir. Tarihte, cizim ve sekiller olarak bilinen grafikler, insanlarn verileri kolayca kavramas icin kullanlmstr. Orta Cag Ispanyasnda, universite ogrencileri veriyi kolayca anlamak icin grafikler kullandlar. 17. yuzylda, Ingiltere ve Fransa'da, verileri kolayca anlamak icin kullanlan diger grafikler ortaya ckt.

Grafiklerin Kullanm

Grafikler, verileri kategorize ederek, veriyi daha iyi kavramak ve anlamak icin bir arac saglar. Grafikler, cesitli veri kumelerini gostermek icin cok cesitli bicimlerde kullanlr. Bunlar, cizgi grafigi, yldz grafigi, kutu grafigi, cubuk grafigi, krpma grafigi, daire grafigi veya hacim grafigi gibi cizgiler veya simgeler kullanlarak olusturulan grafiklerdir. Grafikler, verileri kolayca gorsellestirmeye ve anlamaya yardmc olur.

Grafiklerin Faydalar

Grafikler, verileri kolayca gorsellestirmeye ve anlamaya yardmc olur. Grafikler, karar verme surecini hzlandrr ve veriyi daha kolay anlayabilmemizi saglar. Grafikler, veriyi kategorize ederek, veriyi daha iyi kavramak ve anlamak icin bir arac saglar. Grafikler, verileri daha kolay okunabilir ve anlaslr hale getirir ve veriyi daha hzl karar vermek icin kullanlr.
 
Üst