Feşmekan ne demek TDK

Feşmekan ne demek TDK?

Feşmekan, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından “güzelden doğan bir kimse” anlamına gelen Türkçe bir kelimedir. Aynı zamanda, bu kelime “şen, eğlenceli ve keyifli” anlamına da gelmektedir. Feşmekan, kişinin güzelliğinin, kişiliğinin ve çevresiyle olan ilişkisinin bir arada bulunduğu bir kelimedir.

Kökeni

Feşmekan, Arapça kökenli bir kelimedir ve Arapça “feşm” anlamına gelmektedir. Feşm, “güzel olmak, eğlenceli ve keyifli olmak” anlamına gelmektedir. Feşmekan kelimesi, bu anlamdan türetilmiştir.

Kullanımı

Feşmekan, Türkçe konuşanlar tarafından sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu kelimeyi, özellikle insanların güzelliğinden ve kişiliğinden bahsetmek için kullanırlar. Feşmekan kelimesini, kişinin güzelliğine, kişiliğine ve çevresiyle olan ilişkisine atfen olarak kullanmak, Türkçe konuşanlar arasında çok yaygındır.

Diğer Anlamları

Feşmekan kelimesinin, TDK tarafından belirtilen dışında başka anlamları da vardır. Bu kelime, özellikle çalışma ve hizmet alanlarında “hızlı ve verimli” anlamına da kullanılmaktadır. Ayrıca, bu kelime, kişinin çevresiyle olan ilişkisi veya çalışma alanındaki başarısı için de kullanılmaktadır.

Sonuç

Feşmekan, TDK tarafından “güzelden doğan bir kimse” anlamına gelen Türkçe bir kelimedir. Aynı zamanda, bu kelime “şen, eğlenceli ve keyifli” anlamına da gelmektedir. Feşmekan, Türkçe konuşanlar tarafından sıkça kullanılan bir kelimedir. Feşmekan kelimesi, kişinin güzelliğine, kişiliğine ve çevresiyle olan ilişkisine atfen olarak kullanılır. Feşmekan kelimesinin, TDK tarafından belirtilen dışında başka anlamları da vardır ve özellikle çalışma ve hizmet alanlarında “hızlı ve verimli” anlamına da kullanılmaktadır.
 
Üst