Çöp Kutusu karar verme nedir

Çöp Kutusu Karar Verme Nedir?

Karar verme, bir karar veya kararın önemli özelliklerinin belirlenmesi olarak tanımlanır. Çöp Kutusu karar verme, karar verme süreçlerinde özellikle önemli olan araçtır. Çöp Kutusu karar verme, seçenekleri karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir problemi çözmek için en uygun kararın alınmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tarihsel Arka Plan

Çöp Kutusu karar verme, 1960'larda İskoçya'da geliştirilen bir karar verme modelleri ailesidir. Bu model, farklı seçeneklerin karşılaştırılması için kullanılan bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu aracın, karar verme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir.

Çöp Kutusu Karar Verme Yöntemleri

Çöp Kutusu karar verme yöntemleri, karar verme süreçleri için çeşitli aracı kullanmaktadır. Bunlar arasında, karar verme ölçeği, çöp kutusu kümesi, çöp kutusu grafikleri, çöp kutusu ikili karşılaştırmaları ve çöp kutusu karar çıkarımı yer almaktadır. Her bir aracın kullanımı, çözümlemecinin amacına ve çözümlemecinin karar verme sürecine göre farklı şekilde yapılmaktadır.

Çöp Kutusu Karar Verme Süreci

Çöp kutusu karar verme süreci, çözümlemecinin amacına göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, çözümlemecinin amacına göre, çözümlemecinin amacının belirlenmesi, problemi tanımlama, çözümlemecinin seçenekleri değerlendirmesi, kararın seçilmesi ve kararın uygulanması olmak üzere beş aşamadan oluşur.

Sonuç

Çöp Kutusu karar verme, karar verme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılan bir karar verme modelidir. Bu model, çözümlemecinin çözümlemecinin amacına göre farklı seçeneklerin karşılaştırılması için kullanılan bir araçtır.
 
Üst