Çitlak nedir ?

Citlak nedir?
Tanm ve Genel Baks
Citlak, ozellikle metalik yuzeyler uzerinde olusan kucuk, delikli kabarcklar olarak tanmlanr. Bu kabarcklar yuzeylerin catlaklanmasna neden olabilir ve sonuc olarak metal uzerinde buyuk hasarlara neden olabilir. Metalik yuzeylerin citlaklanmas, mekanik faktorlerden kaynaklanan ypranma veya deformasyona bagl olabilecegi gibi, s degisimleri, kimyasal etkiler veya dayankllk sorunlarndan da kaynaklanabilir. Bu kabarcklar cogu durumda, catlaklarn zamanla buyumesine ve catlaklarn catlaklarnn buyumesine neden olur.

Citlak Olusumunun Faktorleri
Citlak olusumu, cesitli faktorler tarafndan etkilenebilir. Bunlar; mekanik tukenme, s veya soguk degisimleri, kimyasal etkiler, korozyon ve dayankllk sorunlardr.

Mekanik tukenme, metalik yuzeylerin uzun sure asr yuklenmeye maruz kalmasna bagl olarak olusan catlaklardr. Bu faktor, metalik yuzeylerin surekli kullanm durumunda ortaya ckabilir.

Is veya soguk degisimleri de citlak olusumunun faktorlerindendir. Is veya soguk degisimleri, metalik yuzeylerde catlak olusumunu hzlandrabilir.

Kimyasal etkiler, metalik yuzeylerin kimyasal maddelerle temas ettigi durumlarda ortaya ckabilir. Kimyasal maddeler, metalik yuzeylerde korozyon veya catlak olusumuna neden olabilir.

Korozyon, metalik yuzeylerin kimyasal oksidasyon veya kimyasal tepkimelerden kaynaklanan oksidasyon durumunda ortaya ckan catlaklardr.

Dayankllk sorunlar ise, metalik yuzeylerin belli kosullara maruz kalmas durumunda ortaya ckan catlaklarn olusumudur.

Citlaklarn Onlenmesi
Citlaklarn olusumunu onlemek icin, cesitli onlemler alnmaldr.
 
Üst