9 3 3 1 Nedir ?

9 3 3 1, bir ogrenme teknigi olan uc-uc-bir metodudur. Teknigin adndan da anlaslacag gibi, bu metot uc admda ogrenmeyi gerektirir. Ilk admda, ogrencinin ogrenme konusu hakknda genel bir fikir edinmesi, ikinci admda ise daha derin bilgi edinmesi ve ucuncu admda ise ogrenilen bilgiyi uygulamas gerekir. Ksaca, ogrencinin once konu hakknda genel bir fikir edinmesi, ardndan derinlestirmesi ve son olarak konuyu uygulamas gerekir.

Bu metot, ogrencinin ogrenmesine yardmc olmak icin tasarlanmstr. Ogrencilerin konu hakknda temel fikir edinmesini saglamak icin, ders oncesi on hazrlk yaplr. Ogrencinin konu hakknda derinlesmesi ise, konu ile ilgili arka plan bilgisi ve arastrma yapmas gerekir. Son olarak, ogrenci konu hakknda uygulamalar yaparak ogrenilen bilgiyi pekistirir ve kavram tam olarak anlamak icin teorik bilgiyi uygulamaya doker.

Uc-uc-bir metodu, ogrencinin konu hakknda zihin haritalar olusturmasn saglar. Zihin haritalar, ogrencinin konu hakknda kavramlar ve fikirleri iyi anlamasn kolaylastrr. Bu metot, ogrencinin konu hakknda anlama seviyesini arttrr. Ayrca, ogrencinin konu hakknda uygulama yapmasna ve ogrendiklerini pekistirmesine yardmc olur.

Uc-uc-bir metodu, ogrencilerin konular kolayca ogrenmesine yardmc olur. Teknige uygun olarak, ogrenciler genel olarak konu hakknda bir fikir edinir, daha sonra konu hakknda derinlestirir ve son olarak konu hakknda uygulamalar yaparak ogrendiklerini pekistirir. Bu metot, ogrencilerin konular hzl bir sekilde ogrenmesini saglar ve ogrencinin ogrenme surecini kolaylastrr.
 
Üst