Skapular Diskinezi ve Fizyoterapisi

Scapular diskinezi ;instabilite,rotator manşet yırtığı,impingement sendromu yahut kas güç dengesizliği üzere problemler niçiniyle oluşan skapular kanatlaşma,ağrı,kas zayıflığı,stabilite kaybı ve krepitasyon üzere semptomlarla karakterize patolojik bir meseledir.Tedavi edilmediğinde değerli omuz problemleri da oluşturur.

.

Scapular diskinezide genel olarak sacpulanın konum ve hareket paternlerinde görülen olağandışı değişiklikler vardır. Yapılmış kimi çalışmalarda spora yahut sportif mesleğe has daima başüstü aktivite yapan atletlerde yüzde 60 yapmayan atletlerde ise yüzde 33 oranında skapular diskinezi görülmüştür. Skapular diskinezin yaratmış olduğu patolojik postür ve hareket paternleri omuz sorunları ile yakından bağlantılıdır. Omuzda subakrmiyal sıkışma sendromu,frozen shoulder,instabilite ve rotator cuff yırtığı sorunu yaşayan şahısların skapulası incelendiğinde kıymetli bir kısmının kinematik meseleler yaşadığı görülmüştür.

.

Glenohumeral eklem,skapulotorasik eklem ve akromiyoklavikular eklemin stabilitesi ve işlevselliği pekoldukça faköre bağlıdır. Bunların en kıymetlilerden bir tanesi de kuvvetli ve stabilitesi sağlammış bir skapuladır. Skapuladaki sorunlar kanatlaşmaya ve diskineziye niye olabilir.

.

Hudut faydalanmaları kas aktivasyonu ve uyumlarında problemler yaratır. Örn; .thorasicus sonu yaralandığında serratus anterior kasının işlevini,accessorius sonu yaralandığında trapepezius kasının işlevini patolojik olarak değiştirir. Meydana gelen bu foknsiyonel bozuklıuklar stabilizasyon ve denetim meselelerine niçiniyet verir.


Skapular diskişnezide uygulanacak fizyoterapi ve Rehabilitasyon gayeleri;

️Normal EHA yı kazanmak

️Rotator manşet kas güç ve denetimini sağlamak

️Möromuskuler kas denetimini arttırmak

️Propriosepsiyon eğitimi sağlamak

️Endurans ve uyumu sağlamak

.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı;

️Manuel terapi programları

️Transvers friksiyon tekniği

️Glenohumeral posterior ve kaudal kaydırma tekniği

️Posterior kapsül germeler

️Dinamik hug antrenmanı

️Torakal ekstansiyon antrenmanı

️Kapalı kinetik zincir scapular retraksiyon ve protraksiyon antrenmanı

️push up antrenmanları

️Scapular stabilizasyon antrenmanları

️Latissimus dorsi kuvvetlendirme idmanları

️Süpermen süspansiyon idman

️Duvarda topla pertürbasyon antrenman

️Ritmik stabilizasyon antrenmanları

️Göğüs pası antrenmanı

️Yan atış idmanları

️Baş üstü fırlatma idmanları

️Bilateral plyometrik idmanlar

️kapalı kinetik zincir omuz abduksiyon süspansiyon idmanları

.

Skapular diskinezi hadiseleri birbirinden farklıdır. Etkilenen kas,sinir ve eklem kümesi scapulanın almış olduğu patolojik postürün formu ve tarafı rehabilitasyon protokolünü değiştirebilir.
 
Üst