Konuşturma ne demek

Konuşturma, bir konuşmacının sözlü olarak bir konu üzerinde konuşma yapmasıdır. Her konuşturma, bir konuya özgün bir yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla oluşturulur. Etkinlikler, okullarda veya çeşitli toplantılarda, bir konuşmacının düşüncelerini ifade etmesi ve bunu dinleyenlerin tartışması üzerine geliştirmesi için kullanılan bir tür konuşmadır. Genellikle, konuşturma esnasında, konuşmacılar konu ile ilgili farklı yaklaşımları açıklar ve tartışır.

Konuşturmanın Amacı

Konuşturmanın temel amacı, konuşmacı ve dinleyicilerin farklı konular üzerinde düşünüp tartışmalarını teşvik etmektir. Konuşturma, konuşmacının fikirlerini ve düşüncelerini dinleyicilere özgün bir şekilde iletmek için kullanılan en etkili araçlardan biridir.

Konuşturma, konuşmacıların çoklu bakış açılarının karşılaştırılmasını ve tartışılmasını mümkün kılar. Ayrıca, konuşturma, konuşmacıların bakış açılarının, konuşmacının konu hakkındaki farklı görüşlerini değerlendirmesine yardımcı olur.

Konuşturmanın Doğru Şekilde Yapılması

Konuşturma, konuşmacıların fikirlerini doğru ve etkili bir şekilde iletmesi amacıyla yapılır. Konuşmacılar, konuları özetleyerek veya örnekler sunarak, konu hakkındaki düşüncelerini daha kolay anlaşılır bir biçimde ortaya koymalıdır. Konuşmacılar, konu hakkındaki farklı bakış açılarının tartışılmasını ve farklı görüşlerin karşılaştırılmasını sağlamalıdır.

Konuşturma, konuşmacıların konu hakkındaki fikirlerini anlaşılır bir biçimde ifade etmesini sağlamak için önemlidir. Konuşmacılar, konuşturma sırasında, özgün bakış açılarını ve fikirlerini doğru ve etkin bir şekilde ifade etmeye ve konuşturmayı özgün ve etkili bir şekilde yürütmeye çalışmalıdır.
 
Üst