Kaynak verimliliği, istihdam ve ekonomik kalkınmanın yolu döngüsel iktisattan geçiyor

Kaynak verimliliği, istihdam ve ekonomik kalkınmanın yolu döngüsel iktisattan geçiyor
II. Türkiye Döngüsel İktisat Haftası T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’un açılış konuşmalarıyla 14 Mart 2022 Pazartesi günü başladı. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu açılış konuşmasında “Türkiye, AB ile ticaretinde edinmiş olduğu mevzuat ahenkleştirme deneyimi ile döngüsel iktisada geçiş sürecinde fazlaca hazırlıklı bir konumdadır” dedi. Hafta boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları, Yeşil İktisat Dönüşümünde Global Tecrübeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Hudutta Karbon Düzenlemesi, Döngüsel İktisat Tahlilleri, Pak Teknolojiler ve İnovasyon, Adil Dönüşüm ve Döngüsel Kentler ana başlıklarında farklı ülkelerden uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirmeleri paylaşılacak.

Amaçlar için İş Dünyası Platformu (B4G), DCube Döngüsel İktisat Kooperatifi (DCube) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde her yıl klâsik olarak hayata geçirilmesi hedeflenen Türkiye Döngüsel İktisat Haftası’nın ikincisi bu yıl Finlandiya Büyükelçiliği ve Business Finland’ın stratejik partnerliğinde 14-18 Mart 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.

II. Türkiye Döngüsel İktisat Haftası T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’un açılış konuşmalarıyla 14 Mart Pazartesi günü başladı.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu açılış konuşmasında “Dünyada üretim ve tüketim döngüsünün iklim değişikliği ile uğraş ve sürdürülebilirlik temelinde bir daha şekillenmekte olduğunu görüyoruz. Bu süreç; iklim değişikliğinden kaynaklanan negatif tesirlerin bertaraf edilmesinin ötesinde kaynak-etkin, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi açısından kıymetli bir fırsat olarak ön plana çıkıyor. Çünkü Döngüsel iktisada geçiş, atıkların azaltılması, yenilikçiliğin artırılması ve yeni istihdam imkanları yaratılması ile global iktisada kıymetli katkılar sağlayacaktır.

Her yıl dünya iktisadına 100 milyarlarca ton kaynak girdi teşkil ederken, yalnızca %8,6’sı dönüştürülebiliyor. 1970’lerden bu yana kaynakların kullanması 3 kat artarken 2050’de bunun ikiye katlanacağı öngörüyoruz. Bu durum artık hakikat satın al – kullan – çöpe at doğrusal iktisadından döngüsel iktisada geçişe duyulan gereksinimi gözler önüne seriyor. Döngüsel iktisat stratejilerinin %39 oranında bir global emisyon azaltımına katkı sağlayabileceğini de öngörüyoruz.

Döngüsel iktisat AB’nin iklim nötr ve sürdürülebilir gelecek gayelerinin temel yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizde de döngüsel iktisada geçişin desteklenmesi hem kaynakların sürdürülebilir ve faal bir biçimde kullanması, yani sürdürülebilir iktisadın inşası birebir vakitte milletlerarası ticarette ortaya çıkan yeni kurallara ahenk sağlanabilmesi için fazlaca büyük kıymet teşkil ediyor. Bu süreçte, ülkemizde doğrusal iktisattan döngüsel iktisada geçişin desteklenmesi, hem ülkemizde kaynakların sürdürülebilir ve aktif bir biçimde kullanması, yani sürdürülebilir bir iktisadın inşası tıpkı vakitte milletlerarası ticarette ortaya çıkan yeni kurallara ahenk sağlanabilmesi için kıymet teşkil etmektedir” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Gezegenimiz varoluşsal bir tehditle karşı karşıya ve durumun aciliyetini aktaracak dramatik metaforlarımız tükeniyor. Bilim bize geri dönüşü olmayan eşikleri fazlacatan aştığımızı söylüyor. Şu anda muhtaçlığımız olan şey, refahı doğal kaynakların yok edilmesinden ayıran bir ekonomik model. Bu bulmacayı çözmenin anahtarı döngüsel iktisattır. Türkiye, Paris Mutabakatı’nı onaylayarak ve “net sıfır” emisyon gayesi belirleyerek bu uğraşta ivme kazandı. Artık hem Hükümetlerin tıpkı vakitte iş dünyasının bu savlı taahhüdü pratik aksiyonlara dönüştürmesi gerekiyor. Bu dönüşümün yalnızca mali bir yük olmadığını, yeni işler ve yeni fırsatlar yaratacak bir kazan-kazan modeli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Döngüsel iktisadın bir rekabet avantajı olabileceğine inanıyoruz. UNDP olarak bu istikametteki tüm uğraşlara takviye olmak için çalışıyoruz” dedi.

AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut konuşmasında “İklim değişikliği ile global gayrette önümüzde dev bir nazaranv var. Bu misyon lakin iş dünyasının ve hükümetlerin aksiyonları ile milletlerarası seviyedeki aksiyonların yanı sıra günlük hayatımızda ferdî ve kolektif sorumluluk almamız durumunda başarılabilir. İklim ve biyoçeşitlilik krizlerini döngüsel bir iktisat olmadan çözemeyiz. Birincil kaynak kullanmasını azaltmamız, döngüsel iş modellerine yatırım yapmamız ve tüketim halimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu modeller yeniliklerle ve yeni fikirlerle gelecek.

Döngüsel İktisat Haftasında, Türkiye iktisadında yeşile geçişin nasıl sağlanacağı tartışmalarıyla dolu ağır bir programınız olduğunu görüyorum. Size ilham verici bir hafta diliyorum ve bizi programa dâhil ettiğiniz teşekkür etmek istiyorum” dedi

Aktiflik SKD Türkiye İdare Heyeti Lideri Ebru Dildar Edin, Gayeler için İş Dünyası Platformu Lideri Şükrü Ünlütürk, DCube Döngüsel İktisat Kooperatifi Lideri Berna Aşıroğlu ve Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Mäki’nin açılış sohbeti ile devam etti.

SKD Türkiye İdare Şurası Lideri Ebru Dildar Edin, açılış sohbetindeki konuşmasında döngüsel iktisadın iklim krizi ile gayrette en değerli tahlil olduğunu vurgulayarak “Kaynaklarımız artık tükenmeye başladı. Kaynak kullanmasını öteleyen bir ekonomik model olan döngüsel iktisat, birlikteinde muazzam fırsatlarla bir arada bu önemli probleme tahlil sağlayacak değerli bir alan. Döngüsel model bizlere kaynak verimliliği yaratacak, maliyet tasarrufu sağlayacak, istihdam artışı ve ekonomik yarar sağlayacak. Bu niçinle döngüsel ekonomiyi kurumlara fazlaca yeterli anlatmamız ve bu modeli uygulamak için hiç beklemeden harekete geçmemiz gerekiyor. SKD Türkiye olarak bunu iş dünyasına anlatan ve rehberlik eden en değerli yapıların başında geliyoruz” dedi.

Amaçlar için İş Dünyası Platformu Lideri Şükrü Ünlütürk açılış sohbetinde “Bugünümüzü düzgünleştirmek, geleceğimizi kurtarmak ve dünya iktisadının kıymetli bir kesimi olmaya devam edebilmemiz için, bizim de Yeşil Mutabakat ve Döngüsel İktisat Hareket Planı ile hızlanan dönüşüm sürecinin modülü olmamız gerekiyor. Amaçlar için İş Dünyası Platformu olarak Türkiye Sanayisinin Yeşil Dönüşümü Programımız kapsamında kesimlerimizin yeni ekonomik değişimlere ahenk sağlaması için epey paydaşlı diyalog ortamları ile muhtaçlıkları belirliyor; bu gereksinimlerin karşılanması için çalışmalar yürütüyoruz. Dünyamızı sürdürülebilir kılacak tahlillerin sürdürülebilirliğinin lakin şirketlerin iş yapış biçimlerini değiştirmesi ve döngüselliğin toplumu oluşturan tüm ögeler için bir hayat biçimine dönüşmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu gündemin daha âlâ anlaşılması ve boyutlarının tartışılabilmesi için 2. Defa Türkiye Döngüsel İktisat Haftası’nı ortaklarımızla bir arada organize etmekten memnunluk duyuyoruz” dedi.

DCube Döngüsel İktisat Kooperatifi Lideri Berna Aşıroğlu ise “Geçtiğimiz son bir yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde yaşanan yeşil dönüşüm trendi ile yeşil mutabakat, hudutta karbon vergisi, karbon ayak izi kavramları iş planlarımızda yerini aldı. Bu durumla birlikte döngüsel iktisada olan eğilim de pek arttı. Güç verimliliği, süratle artan maliyetleri dizginleme ve en değerlisi de azalan kaynaklarımızı verimli kullanma gereksinimleri üretimin atar damarlarına yerleşmiş oldu. Hal bu iken, 360 derece hareket edebilmek yalnızca işletmelerin değil kentlerin, kesimlerin ve gezegenin temel maksadı haline gelmeli. Bu noktada iş yapış formüllerimizi bir daha ele almak bir mecburilik. Burada da imdadımıza döngüsel iş modelleri ve dijital tahliller yetişti. Biz de DCUBE olarak endüstrideki yeşil dönüşüm gereksinimini yetkinlik tahlili ile tespit ederken, gereksinimlere yönelik tahlil sunan start-uplar ile yaptığımız eşleştirmeler ile geliştirdiğimiz program yardımıyla döngüsel iktisadın iş hayatına girişini hızlandırmış oluyoruz” dedi.

Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Mäki “Türkiye Döngüsel İktisat Haftası’nın stratejik ortağı olarak temel maksadımız, döngüsel iktisat ile ilgili tecrübeleri ve düzgün uygulamaları paylaşmak. Sürdürülebilirlik, Finlandiya için bir projeden daha fazlası ve bizi tanımlayan bir kavram. Finlandiya İnovasyon Fonu Sitra, dünyanın birinci ulusal döngüsel iktisat yol haritasını 2016 üzere erken bir vakitte yayınladı. Ve artık 2035 yılına kadar karbon nötr ulusal gayemize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Türkiye’nin yakın vakitte Paris İklim Muahedesi onaylaması, iklim hareketi ve sürdürülebilirliğe yönelik değerli bir adım olup, döngüselliğin kıymetini de artırmaktadır. Hâlihazırda bu mevzuda fazlaca sayıda bilgi birikimi ve teknoloji mevcut Fakat, Finlandiya’da yapılan uygulamaların Türkiye’de biraz farklı bir yaklaşıma muhtaçlık duyabileceğini ya da bunun tam zıddının olabileceğini anlamamız gerekiyor. Ortak tahlillere iş birliği ortasında ve birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Döngüsel İktisat Haftası’nın, ülkelerimiz içinde ve bunun da ötesinde, döngüsel iktisat alanında iş birliği sağlamak için yeni fikirleri ortaya çıkaracağını umuyoruz” dedi.

Devam eden hafta boyunca 20 oturumda, yerli ve yabancı konusunda uzman 100’e yakın konuşmacı Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları, Yeşil İktisat Dönüşümünde Global Tecrübeler, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Hudutta Karbon Düzenlemesi, Döngüsel İktisat Tahlilleri, Pak Teknolojiler ve İnovasyon, Adil Dönüşüm ve Döngüsel Kentler ana başlıklarında farklı ülkelerden uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirmeleri paylaşılacak.

Haftanın programını incelemek ve kayıt olmak için lütfen tıklayın.

Hibya Haber Ajansı
 
Üst