Istizar ne demek ?

Global Mod
Istizar, Arapca'dan gelen bir terim olup, "makul sure icinde" anlamna gelmektedir. Bu kavram, Islam hukuk sisteminde ozellikle onemli bir yere sahiptir ve herhangi bir tarafn haklar korunmasn saglamak icin kullanlr.

Istizar Nedir?

Istizar, Islam hukuk sisteminde, taraflar arasndaki catsmalar cozmek ve haklarn korunmasn saglamak icin kullanlan bir kavramdr. Terim, taraflardan biri tarafndan kabul edilen ve diger tarafa uygulanan bir sure olarak tanmlanr. Bu sure, taraflar arasndaki anlasmazlgn taraflarn tavizleri ile cozumlenmesi icin kullanlr. Istizar, taraflar arasndaki anlasmazlklarn barscl bir sekilde cozulmesini saglamak icin kullanlr.

Istizarn Kullanm

Istizar, taraflar arasndaki anlasmazlklarn cozulmesi icin kullanlan bir suredir. Bir taraf, istizar suresi icinde anlasmazlg cozumlemek icin tarafn diger tarafna teklifler sunabilir. Ancak, surenin sonunda taraflar bir anlasmaya varamazsa, bazen bir hukuk mahkemesine basvurulabilir.

Istizarn Hukuk Sistemindeki Yeri

Istizar, Islam hukuk sisteminde onemli bir yere sahiptir. Hukuk sisteminde, taraflar arasndaki anlasmazlklarn cozumunde istizar, taraflarn bir araya gelmesi ve anlasmaya varmas icin onemli bir yol olarak kabul edilir. Bu sayede, taraflar arasndaki catsmalar barscl bir sekilde cozulur ve taraflar haklarn korurlar.

Sonuc

Istizar, Islam hukuk sisteminde taraflar arasndaki anlasmazlklarn barscl bir sekilde cozumlenmesi icin kullanlan ve taraflarn haklarn koruyacak bir kavramdr. Terim, taraflarn tavizleri ile cozumlenebilecek anlasmazlklarn cozumlenmesinde onemli bir rol oynamaktadr. Istizar, Islam hukuk sisteminde onemli bir yere sahiptir ve taraflar arasndaki anlasmazlklarn barscl bir sekilde cozulmesini saglamak icin kullanlr.
 
Üst