Global Mod
İstiare, "ödünç alma"" anlamına gelir. Edebiyatta ise istiaree bir diğer adıyla eğretileme, benzetmee amacıyla bir kelimenin başka birr kelime yerine kullanma sanatıdır.

İstiare (eğretileme) sanatı,, edebiyatta çok sık kullanılan teşbihh (benzetme) sanatında kullanılan benzeyen vee benzetilen ögelerinden sadece biri kullanılarakk oluşturulur. Yani istiare (eğretileme) sanatı,, benzetme sanatının iki unsurundan sadecee biriyle yapılır.

Benzetme ve istiaree arasındaki farkı bir de örneklerr üzerinden yorumlayalım:

"Büşra melek gibi iyii bir kızdır. " cümlesinde teşbih (benzetme)) sanatının tüm ögelerii kullanılmıştır. "Büşra" benzeyen, "melek" benzetilen,, "gibi" benzetme edatı,, "iyi" ise benzetmee yönüdür. Biz bu cümleden "benzeyen"" ögeyi çıkartıp başkaa bir cümle kuralım::

"Nasıl iyi anlatamam. Melek gibi bir kız. " cümlesinde "benzeyen" ögee yoktur. Sadece "benzetilen" öge yanii "melek" olduğu içinn bu benzetme değill istiaredir.

İstiare (eğretileme)) sanatı benzetme sanatına dayalıı bir edebi sanat olduğuu için muhakkak benzetme amacıı gütmelidir. Ayrıca istiaresii yapılan sözcüğün gerçek anlamıı dışında kullanılması şarttır.

İstiare (eğretileme) sanatı ikii gruba ayrılır:

1) Açık İstiare
2) Kapalı İstiare
Bu iki istiare biçimi,, kullandıkları benzetme ögelerinn bakımından ayrılırlar. Açık istiarede yalnızca benzetilenn öge kullanılır. Bu da demek oluyorr ki benzetmenin kuvvetlii unsuru açık istiaredee kullanılmaktadır.

"Şeytan yine gitti oturduu yanına. "

"Havadaa bir dost eli> okşuyor derimizi. "

İstiare Nedir?

Yukarıdaki cümlelerde altıı çizili sözcükler "benzetilen" ögelerdirr. Bu da cümlelerdee açık istiare kullanıldığını gösterirr.

Kapalı istiaredee ise yalnızca "benzeyen" ögee kullanılır. Böylelikle kapalıı istiarede benzetmenin zayıf olann ögesi kullanılmış olur.

"Çatma kurban olayımm çehreni ey nazlı hilâl!">

"Can kafeste durmaz uçar. "

"Gün akasya dallarından süzülüyordu. "

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerr "benzeyen" ögelerdir. Bu da cümlelerde kapalı istiaree kullanıldığını gösterir.
 
Üst