İcra ve İflas düzenlemesi maddeleşti

TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda kanun teklifi kabul edildi.

Teklife nazaran, İflas yönetimi üç şahıstan oluştuğu kanun metninde yer alıyor. Eklenecek fıkra ile, iflas yönetim memurları, uzmanlık şuraları tarafınca oluşturulan iflas yönetim memurları tarafınca seçilecek. Bu biçimde seçilen iflas yönetim memurlarının, birinin yeminli müali müşavir yahut özgür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburiliği olacak.


Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine bakılırsa işletme tarafınca kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek yahut koruması masraflı olacak ise mahkeme yahut alacaklı şurasının görüşü alınarak satışa müsaade verilebilecek.

Borçlu, mahkeme müsaadesi haricinde mühlet sonucundan itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için ehemmiyet arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.


Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas sonucunı veren mahkeme tasfiyenin sıradan yahut ismi tasfiye yöntemine nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafınca yerine getirilmesine karar verecek.

Kredi kurumları tarafınca verilen krediler de dahil olmak üzere süreksiz mühlet sonucundan daha sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, ismi konkordatoda konkordato kaidelerine tabi olmayacak.

Yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılacak.


Tapu müdürlükleri bina ve arazinin zaman ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak paha vergi ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafınca sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacak.

Bedel kaybı tazminatı aracın piyasa bedeli, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar fiyatı dikkate alınarak, takviyeden mahrum kalma tazminatı hayat tablosu ve zarurî mali sigorta sorumluluk sigortası genel kaidelerinde yüzde 2’yi geçmemek üzere, daima sakatlık tazminatı yüzde 2’yi geçmemek üzere hesaplanacak.
 
Üst