Çıkarma işlemi nedir nasıl yapılır ?

Ckarma islemi genellikle aritmetik operasyonlarn en temelidir. Ckarma islemi iki say arasnda fark bulmak icin kullanlr. Iki say arasndaki fark bulmak icin ckarma islemi kullanlr ve ckarma islemi bir kume icindeki ogelerin saysn azaltmak icin de kullanlabilir. Ckarma islemi, ozellikle matematiksel formullerin cozumunde cok onemlidir.

Ckarma islemi nasl yaplr?

Ckarma islemi yapmak icin iki saynn yan yana yazlmas gerekir. Ilk say ckarma isleminin solunda olmal ve ikinci say ckarma isleminin sagnda olmaldr. Sol taraftaki say, ckarma islemi icin alnan saydr ve sag taraftaki say, ckarma islemi icin ckarlan saydr. Ckarma isleminde, sag tarafndaki saydan sol taraftaki sayy ckarrz. Sonuc, sag taraftaki saydan sol taraftaki ckarlan saynn farkdr.

Ornek

Ornek olarak, 8 - 4 = 4 olarak yazlrsa, 8 says alnan saydr ve 4 says ckarlan saydr. 8 saysndan 4 saysn ckarrz ve sonuc 4 olur.

Ckarma islemi ozel durumlar

Bir ckarma isleminin sonucu, 0'dan kucuk olabilir. Bu durumda, sonuc negatif bir saydr. Ckarma islemi, iki saynn negatif degerleri arasndaki fark bulmak icin de kullanlr. Bu durumda, ckarma islemine, saylarn pozitif veya negatif oldugu konusunda dikkat edilmesi gerekir.

Ckarma islemi, birden fazla sayy ckarmak icin de kullanlabilir. Bu durumda, her say icin ayr ayr ckarma islemi uygulanr ve sonuclar toplanr. Ornek olarak, 8 - 4 - 2 = 2 olarak yazlrsa, 8 saysndan 4 says ckarlr ve sonuc 4'tur. Sona kalan 2 says, 4 saysndan ckarlr ve sonuc 2 olur.

Ckarma islemi cocuklar icin

Cocuklar aritmetik konularn ogrenmeye basladklarnda, ckarma islemi ogrenmelidir. Cocuklar, ckarma isleminin temelini ogrenmek icin saylarnn ne kadar buyuk veya kucuk oldugunu anlamaldr.
 
Üst