Alyan anahtarı nedir ne işe yarar ?

Global Mod
Alyan Anahtar Nedir ve Ne Ise Yarar?

Alyan anahtar, ayn anda iki veya daha fazla elektrik devresini, acmak veya kapatmak icin kullanlan basit bir anahtardr. Elektrik devresini kontrol eden alyan anahtar, salt sisteminin parcalarndan biridir. Alyan anahtar, elektrik devresinin calsma ve durma durumlarn kontrol etmek icin kullanlr.

Alyan Anahtarnn Calsmas

Alyan anahtar, basit bir elektromekanik cihazdr. Elektriksel bir devreye baglanr ve elektriksel kontaklarn ack veya kapal durumlarn degistirir. Herhangi bir devrede, anahtarn calsmas icin calsma gucune ihtiyac vardr. Calsma gucu, devrenin kutuplar arasndaki farkl gerilimler nedeniyle olusur. Alyan anahtarnn calsma ilkesi, devrede kutuplar arasndaki gerilim farknn anahtarn icindeki kontaklarn pozisyonunu degistirmesine bagldr.

Alyan Anahtarnn Kullanm

Alyan anahtarlar, elektrik devresinin calsma ve durma durumunu kontrol etmek icin kullanlr. Elektrik devrelerinin kontrolunun yan sra, alyan anahtar ayn zamanda guvenlik icin de kullanlr. Alyan anahtar, elektrik devresinin islemi srasnda ksa devre yapmasn onlemek icin kullanlr. Ksa devrelerin olusmas, elektrik devresinin hasar gormesine veya yangna sebep olabilir. Alyan anahtar, bu durumlarn olusmasn onler.

Alyan Anahtarnn Islevi

Alyan anahtarnn islevi, elektrik devresinin calsma ve durma durumunu kontrol etmektir. Alyan anahtar, elektrik devresinin calsma ve durma durumlarn degistirerek ksa devre olusumunu engelleyebilir. Bu nedenle, alyan anahtar, guvenlik acsndan da onemlidir. Kullanm kolay olan alyan anahtar, elektrik devresinin calsma ve durma durumunu kontrol etmek icin basit bir cozumdur.
 
Üst