Omuz Ağrısı ve niçinleri

Omuz eklemi 3 kemik oluşumun meydana getirdiği komplex bir eklemdir. Kürek kemiği, köprücük kemiği ve kol kemiği omuz komplexini oluşturur. Bu eklemde 3 eksende de hareket görülür. Yani omuz eklemiyle kolu üst kaldırma, yana açma ve içe-dışa çevirme hareketleri yapılır. bir hayli harekete imkan sunması ötürüsıyla omuz bölgesi faydalanmalara ve çıkıklara maruz kalmaya açık bir bölgedir.

Omuzda görülebilecek hastalıklar:


 1. İmpingement sendromu: Kol kemiği ile köprücük kemiği içinde bursa dediğimiz içi sıvı dolu keseciklerden vardır. Bu bursanın kemikler içinde sıkışmasıyla impingement sendromu oluşur. Kol 90 derece üst kalkana kadar bursa sıkışır ve 90 dereceden üst kaldırılınca kemik başı aşağıya kayacağı için bursa üzerindeki bası kaybolur.


 2. Kas kopması: Kolumuzu dirsekten bükmemizi sağlayan kasın kısa başında kopma meydana gelebilir.


 3. Rotator cuff Lezyonu: Kolda supraspinatus, infraspinatus, subscapularis ve teres minör diye isimlendirilen 4 kas tek bir tendonla kol kemiğine yapışır. Bu tendonda bir yırtık olursa 4 kas birden fonksiyon kaybedeceği için yırtığı epey değerlidir.sebebi rotator cuff tendonunun zayıf olması, çok kullanma, yaşlanma, kronik inflamasyon, akut travma olabilir.


 4. Kırıklar: Köprücük kemiği kırılırsa omuz hareketleri kısıtlanır. Omuzda en çok kol kemiği kırıkları görülür.


 5. Çıkıklar: En epey görülen çıkık glenohumeral eklem çıkığıdır. Bu çıkık kolun geriye ani zorlanmasıyla oluşur. Eklem kapsülü yırtılır.


 6. Donuk omuz: Omuz komplikasyonlarından en sık görülenidir. Omuz ekleminde bir patoloji yokken omuz hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Eklem yüzünde bir bozukluk yoktur. Eklem yüzünde bir bozukluk olursa bu kireçlenmedir. Donuk omuzda kas güçsüzlüğü, ligamentte elastikiyet kaybı ve ağrı (muhtemelen iltihabi bir durumdan kaynaklanan) görülür. Travmaya bağlı olarak gelişebilir ya da kendi kendine gelişebilir.
Tüm bu sebepler niçiniyle omuzda şiddetli ağrı, kısıtlılık (kolları kaldıramama) ve kaslarda kuvvet kaybı olur ve hasta eski işlevselliğini kaybeder. Öncelikle röntgen, MR, BT üzere teşhis biçimleriyle hekim tarafınca teşhis konmalıdır. daha sonrasında gerekli görülürse hasta için fizik tedavi süreci başlatılır. Fizik tedavi fizyoterapistler tarafınca uygulanır.

Fizik tedavi sürecinde hastanın:


 • Mevcut ağrılarının giderilmesi


 • Varolan kısıtlılıklarının ortadan kaldırılması


 • Kas kuvvetinin artırılması


 • Günlük ömürde işlevselliği kıymetlendirilerek omza eski işlevselliği geri kazandırılması amaçlanır.
Bu hedeflere yönelik tedavi planı oluşturulur ve uygulanır.

Rotator cuff lezyonunun tedavisi:

3 evrede ele alınır. Birinci evrede hastada yalnızca ödem ve kanama vardır. genelde 25 yaş altı bireylerde görülür. Geriye dönüşlü bir durumdur. Tedavide hastaya dinlenme, nonsteroid anti-enflamatuar ilaç tedavisi, fizik tedavi ve antrenman önerilir.

İkinci evrede kısmi cuff yırtığı vardır. 25-40 yaş ortası şahıslarda görülür. yenidenlayabilir yahut tamamiyle toparlayabilir. Üçüncü evrede tam cuff yırtığıdır. Genelde 40 yaş üstü şahıslarda görülür ve cerrahi gerekir.

Rotator cuff yırtığının tedavisi yırtığın nerde olduğuna, yırtığın ölçüsüne bakılırsa değişir.

Değerlendirmede hastada:


 • Ağrı


 • Normal eklem hareketleri


 • Kas kuvveti


 • Ödem


 • Kısalıklar


 • Postür


 • Hassasiyet


 • Günlük ömür aktiviteleri


 • İş ömrü üzere parametrelere bakılır.
Rehabilitasyon programında hastaya


 • Dinlenme


 • Sıcak-soğuk uygulama


 • Aktif ve pasif olağan eklem hareketleri


 • Germe


 • Kuvvetlendirme egzersizleri


 • Aktivitenin modofikasyonu


 • Postür eğitimi uygulanır.
 
Üst