Bilişsel kavram nedir

Bilişsel Kavram Nedir?

Bilişsel kavramlar, insan davranışının anlaşılmasındaki temel öğelerdir. Kavramlar, insanların kendi dünyalarını anlamaya ve dünyayı etkilemeye yönelik eylemlerini etkileyen genel kategorilerdir. Bu kavramlar, kişinin dünyayı algılaması ve anlaması için genel kategoriler oluşturur. Bu çalışma, bilişsel kavramların ne olduğunu, nasıl öğrenildiğini ve bu kavramların insan davranışı üzerindeki etkisini incelemektedir.

Tanımlama

Bilişsel kavramlar, kişinin dünyayı anlaması için kullandığı genel kavramlardır. Genel kavramlar, kişinin yaşadığı dünyayı algılamasını ve anlamasını sağlayan çerçeve oluşturur. Genel kavramlar, kişinin yeni bilgileri kategorize etmesi ve yeni bilgileri kolayca öğrenmesini sağlar. Bilişsel kavramlar, kişinin kendi dünyasını özetleyen ve anlamasını sağlayan kavramlardır.

Öğrenme

Bilişsel kavramlar, çocukluk döneminde öğrenilir. Çocuklar, dünyayı anlamak için çevrelerindeki nesneleri ve olayları kategorilere ayırır. Bu kategorilere, çocukların öğrenme sürecinde karşılaştıkları kavramları eklemeleriyle oluşur. Öğrenme sürecinde, çocuklar yeni bilgileri kolayca öğrenir ve öğrendikleri bilgileri özetler.

Etkisi

Bilişsel kavramlar, insan davranışının anlaşılmasındaki temel öğelerdir. Kavramlar, kişinin dünyayı algılaması ve anlaması için çerçeve oluşturur. Kişi, kavramları öğrenerek dünyayı anlamaya ve etkilemeye yönelik eylemler yapar. Bilişsel kavramlar, kişinin dünyayı anlamasını ve değerlendirmesini sağlar ve kişinin dünyaya bakışını etkiler. Bilişsel kavramlar, insan davranışının kontrolü ve anlaşılmasında önemli bir rol oynar.
 
Üst